КАТ, застрахователи, Гаранционен фонд и КФН ще обменят данни в реално време от август 2017

3 Януари 2017
КАТ, застрахователи, Гаранционен фонд и КФН ще обменят данни в реално време от август 2017

Застрахователните компании ще имат достъп до данните на автомобилите в базите данни на КАТ, които автоматично ще се изписват в застрахователните полици, решиха министрите на вътрешните работи и транспорта, съвместно с КФН на 30.12.2016г., като приеха Наредба за регистрите на Гаранционния Фонд и за обмена и защита на информацията, и за издаването и отчитането на задължителните застраховки ГО по чл. 461,т.1 и 2 от Кодекса на застраховането.
 
Обменът на данни в реално време между КАТ, застрахователите, Гаранционният Фонд и КФН ще започне от Август 2017г.
С тази наредба ще стартира и процесът за предоставяне на информация от МВР към застрахователите за нарушения, като стъпка към системата „бонус-малус“, при която шофьорите с регистрирано ПТП ще заплащат по-висока премия по задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, спрямо тези без ПТП. Също така МВР ще има достъп в реално време до всяка една издадена полица.

Предвижда се тази промяна да доведе до по-бързо издаване на полиците по ГО на автомобилистите, тъй като само с въвеждането на регистрационния номер на МПС-то, автоматично ще се зареждат всички данни от регистъра на МВР, без да е необходимо те да се преписват от застрахователя от регистрационния талон, като това ще спести не само време а и възможни грешки при преписването на информацията от талона.

Въвежда се и регистър на щетите предявени по застраховки ГО и КАСКО, чрез който КФН ще има достъп до всяка една претенция за обезщетение и ще контролира непрекъснато дали застрахователите разполагат с нужните резерви за изплащане на щети.

Виж всички новини
Моля, изчакайте