Отличие на ЕВИТА М БРОКЕР

6 Февруари 2016
Отличие на ЕВИТА М БРОКЕР

В продължение на усилията на всички колеги и партньори на "ЕВИТА М БРОКЕР" ООД получихме сертификат за "Коректна фирма", който се базира на проучване в уеб за негативни мнения от потребители. Изминалата година беше динамична за застрахователния пазар, беше обсъждан и приет нов Кодекс за застраховане, който променя в голяма степен регламентите и създава по-голяма прозрачност, но и гаранция за потребителите на застрахователни услуги. Регламентира се по-ясно сключването и продажбата онлайн на застрахователни продукти и най-вече гражданската отговорност на ползватели на МПС. Това, което ще се усети от крайния клиент са промените в застраховка гражданска отговорност и задължителния сертификат Зелена карта, без ограничения за териториално покритие, повече прозрачност при ликвидиране на щети по автокаско, имущество, застраховка отговорности, както и промяна в нормативната уредба, свързана с представителната власт при взаимоотношенията на потребителите с претенции най-вече по искове по гражданска отговорност.

Виж всички новини
Моля, изчакайте