Разрешената скорост в Европа.

1 Декември 2015
Разрешената скорост в Европа.

Чужденците харесват немските магистрали заради липсващите ограничения за скоростта. В Европа обаче в различните държави допустимите максимални скорости за различните видове пътища са различни. Също така различни са и глобите за превишаване на максимално допустимата скорост в отделните държави. Който пътува с автомобил в чужбина трябва да се информира предварително за съответните лимити на скоростта в Европа и за размера на евентуалните глоби. В някои държави дори при малки превишения на скоростта глобите са сериозни.

На първо място по големина на глобите е Норвегия

Ако в Норвегия допустимата максимална скорост се превиши с около 20 км/ч, глобата за нарушителите започва от 420 евро. В съседна Швеция няма общо правило за ограничение на максималната скорост. Предимно чуждестранните шофьори, които не са запознати с местните изисквания, трябва непрекъснато да следят указателните табели с ограниченията на скоростта, за да избегнат глобите и да участват безопасно в движението по пътищата. Особено високи са финансовите санкции при превишаване на максимално допустимата скорост и в следните държави:

- Швейцария - от 170 евро

- Италия - от 170 евро

- Великобритания - от 140 евро

ADAC съветва шофьорите да са особено внимателни предимно във Великобритания, защото там данните върху указателните табели са в мили, а не в километри в час. По пътищата във Великобритания максималната допустима скорост е 96 км/ч, а по магистралите – най-много 112 км/ч.

Глобата се увеличава допълнително от такси за обработка
В Белгия също превишаването на максималната допустима скорост с повече от 20 км/ч струва скъпо – в този случай трябва да се заплатят 100 евро. Автомобилният клуб Европа (ACE) обръща внимание, че при превишаване на максимално допустимата скорост в Европа към същинската глоба по правило се начисляват допълнителни такси за управление. Тези разходи за връчването на чуждестранните известия за глоба в Германия също се поемат от нарушителя.

Ограничението на скоростта в Полша зависи от броя на лентите и от часовото време
При спазване на ограниченията на скоростта в Европа особено внимание трябва да се обърне на правилата в Полша. По тамошните първокласни пътища с две ленти максималната допустима скорост е 100 км/ч, а по тези с четири ленти – 120 км/ч. В населените места в Полша, както и в повечето европейски държави ограничението е 50 км/ч. Във времето между 23 ч. нощем и 5 ч. сутрин обаче ограничението в населени места в Полша е 60 км/ч. След преобръщането от мили в км/ч се оказва, че във Великобритания в населените места ограничението е 48 км/ч.

Ограничения на скоростта в Европа: Съобщението за глоба може да се връчи със закъснение
Когато не се плати глобата за превишаване на скоростта в Европа на място на полицията, тя може да бъде изискана по-късно. Съобщение за глоба за превишаване на скоростта от чужбина може да бъде получено от шофьора дори след седмици. Причината за това е съответна директива, която дава възможност за обмен на данни на собственици на моторни превозни средства в рамките на Европейския съюз. От май тази година е в сила адаптирано изменение на директивата. Страните членки – Дания, Ирландия и Великобритания, ще се присъединят към системата за обмен на данни в рамките на Европейския съюз едва през 2017 г., след изтичането на 2-годишен преходен период.

В Европа не се санкционира само превишаването на максимално допустимата скорост:
За следните нарушения на правилата за движение по пътищата на чуждестранните шофьори също се изпращат глоби от съответната страна:

- шофиране след употреба на упойващи вещества

- шофиране без предпазни колани

- шофиране без каска

- преминаване на червен светофар

- използване на мобилен телефон зад волана

- неправомерно използване на лентите за движение (например на аварийната лента)

Когато се връчва съобщение за глоба от чужбина, трябва добре да се прецени възможността за подаване на възражение. Възражението не отменя глобата, а дори може да направи разходите още по-големи. В най-лошия случай дори може да доведе до проблеми при повторно влизане в държавата.

Превишаване на максимално допустимата скорост: Какво се случва след това?
Когато чуждестранна служба засече нарушение на правилата за движение по пътищата, направено от автомобил, регистриран в Германия, тя може да изиска информация от Федералната служба за автомобилен транспорт във Фленсбург (KBA). От KBA чуждестранната служба получава съответните данни за идентифициране на нарушителя – например: имена, дата на раждане, пол и адрес.

Превишаването на максимално допустимата скорост трябва да бъде доказано
Въпреки европейската директива за обмен на данни глобите от чужбина често остават без последствия. Съобщения за глоби от Европейския съюз в размер над 70 евро могат да бъдат изпращани само когато чуждестранната администрация може да докаже кой е шофирал по време на нарушението. За разлика от практиката в повечето европейски държави, където отговорен е собственикът на автомобила, в Германия в повечето случаи се търси отговорност от шофьора. По тази причина съобщение за глоба не се връчва, ако нарушението е несъвместимо с немските закони.

Германия: Препоръчителна скорост вместо ограничение на скоростта
Според данни на застрахователя HUK-COBURG на немските магистрали и на пътищата, приравнени на магистрали, няма ограничение на скоростта, а само препоръчителна скорост 130 км/ч. Като дори значителното превишаване на тази скорост не представлява нарушение и не е наказуемо деяние, но в случай на пътно произшествие обаче може да има неприятни последици: На шофьора, карал бързо, често се присъждат около 30 на сто за споделена вина, заради по-голямата опасност, която представлява автомобилът, заради високата скорост.

 

Превишаване на препоръчителната скорост: Нарушителите на ограниченията със задължение за доказване
Когато водач на автомобил, който е карал със скорост, по-висока от препоръчителната, е участник в пътно произшествие, той трябва да докаже, че произшествието е можело да стане дори при спазване на препоръчителната скорост. Ако не докаже това, по силата на закона автоматично му се присъжда частична вина за произшествието. Обстоятелствата, довели до произшествието, в този случай нямат значение. Особено при пътни инциденти, причина за които е преминаването от едно пътно платно в друго, препоръчителната скорост често играе решаваща роля.

http://www.zastrahovatel.com/

Виж всички новини
Моля, изчакайте