Evita M Life разширява екипа си

12 Октомври 2016
Evita M Life разширява екипа си

 „Евита М Брокер“ ООД е застрахователен брокер регистриран от 2009 г. Екипът ни се състои от усмихнати млади и мотивирани хора, специалисти с опит в различни области на застраховането. Ние държим изключително на доброто отношение и коректното обслужване. Разраствайки се, нашата организация търси лидери, които да развиват успешни екипи в областта на животозастраховането.

 

МЕНИДЖЪР НА ЕКИП

МЕНИДЖЪРИ, които да изградят успешни бизнес екипи.
ЛИДЕРИ, които да се развият до нива, удовлетворяващи ги финансово и професионално.

Отговорности:
• Привлича, обучава и развива екипи в сферата на животозастраховането;
• Разработва и прилага стратегии за продажби и увеличава портфолиото от клиенти;
• Проучва животозастрахователният пазар;
• Изготвя справки, отчети и анализи според изискванията на дружеството;
• Осъществява срещи с клиенти и продажби на животозастрахователни/застрахователни продукти;
• Подкрепя екипите си при последвало обслужване на клиенти;

Очакваме от вас да сте:
• Мотивирана личност с високи цели, ориентирана към постигане на резултати;
• Успешни в планирането по приоритети на дейности, срокове и задачи;
• Инициативен, дисциплиниран, отговорен и уверен;
• Висше образование.

Предлагаме ви:
• Кариерно развитие в компания с изградени професионални и етични стандарти;
• Ясна финансова схема с базово твърдо възнаграждение и няколко степенна бонусна схема обвързана с постигнатите лични и екипни резултати;
• Обучения според стандартите на компанията – стартови и надграждащи;
• Екипни съревнования и награди;
• Възможност да се докажете като професионалисти;

Вашето предимство е:
• Опит в управление на хора;
• Опит в животозастрахователния сектор, в изграждането и ръководенето на екипи;
• Познаване на  търговски техники и похвати;
• Кандидати с изградени екипи ще имат възможността да запазят постигнатото си ниво при по-добри и конкурентни финансови условия, както и утвърдена схема на работа;

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

 

РЕКЛАМЕН АГЕНТ

Ако Вие сте:
- Инициативен, отговорен и организиран при изпълнение на задачи;
- Ориентиран към постигане на високи резултати;
- Гъвкав и искате да взимате решения сам;
- Готов да развивате собствен бизнес с ясна концепция и готово Ноу-Хау;

Ако имате:
- Ясна цел която искате да постигнете, но все нещо не ви достига;
- Желание и амбиция да се развивате в един утвърден сектор - животозастрахователния;
- Новаторски дух и излъчване, което кара хората да ви се доверяват;
- Готовността да бъдете част от нашата организация;
- Опит в директните продажби, продажбите на топъл и/или студен контакт;
- Средно или Висше образование;
- Чисто съдебно минало;

Какво ще ви предложим?
- Добра перспектива за професионално развитие;
- Отлична възможност за кариера по нива с изградени бизнес и етични стандарти;
- Ясни финансови параметри с няколко степенна бонусна схема обвързана с постигнатите   резултати;
- Допълнителни финансови стимули на всеки три месеца;
- Обучение по европейски стандарти – базово и последващо;
- Активна подкрепа на всеки етап от развитието;
- Участие в състезания с допълнителни бонуси;

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.
 

Виж всички новини
Моля, изчакайте