Застраховки в промоция

Медицинска застраховка

Медицинска застраховка

от 8 Ноември 2015

Медицинската застрахова „Помощ при пътуване в чужбина“ представлява отговорност на застрахователя за живота и здравето (работоспособността) на застрахованите лица срещу рисковете злополука и акутно заболяване, при изгубен багаж, лични документи или потребност от правна защита по време на пътуване. Застраховат се групово и индивидуално български и чуждестранни граждани за времето на пътуване или престой извън територията на Република България. Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията...
Домашно имущество от Армеец

Домашно имущество от Армеец

от 3 Ноември 2015 до 29 Февруари 2016

ЗАД „Армеец“ предлага имуществени застраховки на промоционална коледна цена, валидна до края на месец февруари 2016 г. Отстъпката е в размер на 20% и се предоставя за застраховките „Защитена фамилия“ и „Защитено имущество“.Процедурата за сключване на застраховка „Защитена фамилия“ е максимално улеснена – не се изискват документи за собственост на жилището (представят се в случай на събитие), не се извършва оглед на дома, а при застраховане на вещи срещу „Кражба чрез взлом” до 6 000 лв., не се налага...
Моля, изчакайте