Домашно имущество от Армеец

от 3 Ноември 2015 до 29 Февруари 2016
Домашно имущество от Армеец

ЗАД „Армеец“ предлага имуществени застраховки на промоционална коледна цена, валидна до края на месец февруари 2016 г. Отстъпката е в размер на 20% и се предоставя за застраховките „Защитена фамилия“ и „Защитено имущество“.
Процедурата за сключване на застраховка „Защитена фамилия“ е максимално улеснена – не се изискват документи за собственост на жилището (представят се в случай на събитие), не се извършва оглед на дома, а при застраховане на вещи срещу „Кражба чрез взлом” до 6 000 лв., не се налага те да се описват.
Застраховката „Защитено имущество“ може да бъде сключена за срок по-малък или по-голям от една година, плащането може да бъде разсрочено, без завишение на премията. Дава се възможност за избор на покрития и не се прилага самоучастие.

Застраховката “Защитена фамилия” осигурява застрахователно покритие на движимо и недвижимо имущество на физически лица и е валидна за имущество, намиращо се на адреса, посочен в полицата за обекти, които се обитават постоянно.
Застраховката покрива щети на собствени, наети или държани на друго правно основание имущества, както следва:
• Недвижими имущества – жилищни сгради;
• Движими имущества – общо обзавеждане, битови електроуреди, аудиовизуална и електронна техника, лични и други вещи, използвани в домакинството.
Покрити рискове:
– Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
– Буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;
– Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и токов удар, удар от пътно превозно средство или животно, увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
– Вандализъм, включително злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия.
– Земетресение;
– Кражба чрез взлом;
– Загуба на доход от наем;
– Гражданска отговорност на Застрахования, възникнала вследствие проявление на покрит по полицата риск;
– Разходи за алтернативно настаняване;
– Чупене на стъкла и витрини;
– Злополука – покриват се рисковете “смърт, временна или трайна загуба на трудоспособност на член от семейството вследствие злополука”.
Застраховката се сключва на база първи риск – изплаща се пълния размер на вредата до размера на избрания лимит.

 

До 29.02.2016 г. Защитен дом и Защитена фамилия от Армеец с отстъпка 20% от тарифата.

Виж всички промоции
Моля, изчакайте