Медицинска застраховка

от 8 Ноември 2015
Медицинска застраховка

Медицинската застрахова „Помощ при пътуване в чужбина“ представлява отговорност на застрахователя за живота и здравето (работоспособността) на застрахованите лица срещу рисковете злополука и акутно заболяване, при изгубен багаж, лични документи или потребност от правна защита по време на пътуване. Застраховат се групово и индивидуално български и чуждестранни граждани за времето на пътуване или престой извън територията на Република България. Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на Република България и страната, в която застрахованият живее или има гражданство.

Застраховката покрива разходите за медицински прегледи, изследвания и болнично лечение, както и транспортни разходи от мястото на злополуката (заболяването) до най-близката болница, разходи за лекарства и медикаменти при извънболнично лечение, както и за репатриране. Покриват се и разходи за спешна дентална помощ до 350 ЕUR.
Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ осигурява денонощна помощ чрез асистанс обслужване на български език и гарантира 100% плащане на направените разходи в рамките на договорения лимит на отговорност, без самоучастие на застрахованите лица.
Цената на застраховката е в зависимост от размера на избраното застрахователно покритие, включените застрахователни рискове, срока на застраховката и дестинацията. Застрахователните суми са в размер от 5 000 EUR/ USD до 200 000 EUR/ USD.
Максималната застрахователна сума за лица над 70 до 85 години е 5000  EUR/ USD.

Виж всички промоции
Моля, изчакайте