Злополука и заболяване

 • Трудова злополука

  Задължителна застраховка за сметка на  работодателя, според рисков класификатор за трудов травматизъм по  икономически дейности.

  Трудова злополука

  Задължителна застраховка съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска '' Трудова злополука '' . Застраховката се сключва от и за сметка на работодателя в полза на работниците и служителите за събития, свързани с живота и здравето им. Застрахователната сума се определя според месечното брутното възнаграждение на застрахованите. Минималната застрахователна сума за смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие на трудова злополука е в размер на 7 годишни брутни месени възнаграждения на съответния работник или служител. Минималната застрахователна сума за риска „ временна загуба на неработоспособност вследствие на трудова злополука '' е едно месечно брутно възнаграждение.

  Основните задължителни покрития по този вид застраховане са :

  • Загуба на живот вследствие на трудова злополука ;

  • Временна загуба на работоспособност вследстие на трудова злополука ;

  • Трайна загуба на работоспособност вследствие на трудова злополука

  Застраховай се Сега!
 • Здравно застраховане

  С избор на Доброволно здравно осигуряване клиента може да си осигури лесен начин за получаване на медицинска помощ при възникване на здравен проблем, като има възможност да избира комбинации от различни здравноосигурителни пакети със съответните групи услуги и лимити. Застраховката може да бъде индивидуална, семейна, групова и от нея могат да се възползват български или чуждестранни граждани, чрез широка мрежа от здравни заведения на територията на цялата страна. Всяко застраховано лице получава индивидуална здравна карта. Клиента може да ползва абонаментно обслужване /безкасово/ в здравните заведения с които застрахователя има сключени договори или възстановяване на разходите. На номер на контактен център към съответното дружество, застрахованите получават съвети и съдействие при здравословни проблеми от лекар или координатор. По тази застраховка спрямо избора на пакети се покриват извънболнична помощ (медицински прегледи, изследвания и др.), болнична помощ (престой в болница, изследвания, манипулации и др.), лекарства, помощни средства, санитарни материали, консумативи и др.


  Допълнително здравно осигуряване

   


  Доброволна застраховка осигуряваща сигурност за получаването на професионална помощ на застрахованите лица . Застраховат се български и чуждестранни лица с индивидуални, семейни или групови договори на възраст 0 до 65 годишна възраст . Застрахователното покритие може да бъде предоставено на възтановителен или абонаментен принцип .При груповите застрахователни договори е възможно отделните лица да прибавят отделни пакети и да сключват полици за своето семейство. На номер на контактен център застрахованите лица получават необходимото съдействие от лекар на избраното застрахователно дружество . Застрахователната премия зависи от възрастта на лицата и избор на застрахователни покрития, разделящи се на пакети.

  Основното застрахователно покритие :

   


  Извънболнична помощ –

  Прегледи ;

  Неотложна медицинска помощ ( веднъж годишно ) ;

  Съвети и консултации, включително по телефон ;

  Клинико-лабораторни изледвания ;

  Морфологични изледвания (назначени от специалист ) ;

  Функционални изледвания ;

  Образна диагностика без контраст ( назначени от специалист ) ;

  Кожно - алергично тестуване ;

  Манипулации ( назначени от специалист ) ;

  Амбулаторни хирургически операции ;

  Подготовка за планова хоспитализация -лабораторни, ултразвукови и ренгенови изледвания според опцията ;

  Физиотерапия – процедури по апаратна физиотерапия и лазертерапия до 200 лв.

   


  Болнична помощ -

  Хоспитализация в болнично лечение ( до 30 дни годишно ) ;

  Приемане и настаняване на болен ;

  Прием в стационарни отделения ;

  Преглед и назначаване на лечение ;

  Клинико-лабораторни изледвания ( назначени от специалист );

  Морфологични изледвания ( назначени от специалист ) ;

  Клинико – инструментални изледвания ( назначени от специалист ) ;

  Образна диагностика без контраст ;

  Кожно- алергично тестуване ;

  Лечение ;

  Хирургически интервенции без избор на екип ;

  скъпоструващи консумативи които НЗОК не заплаща или заплаща чатично – до 70 % или до 2000 лв годишно .

  * Разходи за контрасни вещества за ядрено – магнитен резонанс и скенер , физиотерапия и лазертерапия както и консумативите за операция са на възтановителен принцип .

  Покриват се разходи единствено ако лицето е с непрекъсната здравноосигурителни права .

   


  Профилактика-

  Медицински прегледи ;

  Медицински изледвания

   

   

   

  Допълнителни здравни услуги и средства :


  Лекарствени средства - до размера на договорен лимит ;

  Корекционни средства ( само за групови договори на 10 лица ) - диоптрични стъкла за очила ( веднъж годишно) , контактни лещи и слухови апарати ;

  Помощни средства ( за индивидуални, семейни и групови договори ) - разходи за протези, патерици, бастуни, инвалидни столове, колички и ортези ;

  Санитарен транспорт ( за индивидуални, семейни и групови договори )

  Рахабилитация ( само за групови договори над 10 лица ) - долекуване на застрахованото лице след оказана болнична медицинска помощ.

  Комплексна дентална помощ само за групови договори над 10 лица )

  - терапевтични манипулации – Възстановяване на разходи до 100 % от Застрахователната сума ;

  - хирургични интервенции – Възстановяване на разходи до 100 % от Застрахователната сума ;

  - Ортопедична дейност – Възстановяване на разходи за коронки, мостове и подготовка ;

  Ренгенови снимки - Възстановяване на разходи и за панорамни снимки

  * Не се покриват разходи за :

  - Козметични и пластични корекции ;

  - Почистване на зъбен камък ;

  - Избелване и полиране на зъби ;

  - Ортодонтични процедури ;

  - Дентална имплантация ;

  - Дентална физиотерапия ;

  -Лекарствени средства за лечение на зъбите и устната кухина .


  Застраховат се здрави лица, но с изрично съгласие и условия могат да бъдат изключени съществуващи заболявания

  Застраховай се Сега!
  Моля, изчакайте