За нас

Застрахователен брокер „ЕВИТА М БРОКЕР“ ООД има лиценз за застрахователно посредничество от КФН с номер 198-ЗБ/ 30.11.2009 г., регистриран е в търговски регистър по надлежен ред и има сертификат на администратор на лични данни.

Екипът е съставен от дългогодишни професионалисти в областта на застраховането на особени рискове, общото застраховане, живот и пенсионни и социални рискове.

Кредото ни е да сме винаги на страната на клиента.

Застраховането има предимно социална функция-да разпредели риска сред повече потребители на застрахователната услуга, по този начин и да намали вредите за единицата.

Превърнахме това разбиране в мисия, ежедневният стремеж на екипа е да информира и насочва клиентите сред необятния пазар на застраховки, за да повишим защитата на обществената единица, изложена на ежедневни лични, имуществени или професионални потребности от застрахователна защита.

Правото на информираност важи в най-голяма степен, когато сключите застраховка. Тук също важи принципа, че „не съм толкова богат, че да купувам евтино“, затова екипът на "ЕВИТА М БРОКЕР" ООД ще ви зададе необходимите въпроси, ще набере достатъчна информация. Този процес се базира на схващането, че най-важно е изясняване на целите, оценка на риска и предложение за най-добро застрахователно покритие на база конкретните данни и параметри, подадени от клиента.

Ние, "ЕВИТА М БРОКЕР" ООД вярваме в идеята за коректно партньорство, водим се от принципа за правото на информиран избор, затова бихме се радвали да ни се доверите като ваш представител в сферата на застраховането.

 


 

 

 

 

 

Моля, изчакайте