Въпроси относно видовете застраховки

Защо да сключа застраховката си през интернет?

Въпрос на личен избор. Хората, които ценят времето си все по-често избират стоки и услуги в WWW.

Как да съм сигурен, че избирате вместо мен най-добрата застраховка и най-ниската цена?

Нашата практика е да предложим най-оптималните за вас условия, за да е максимално гарантиран вашият интерес. Така също и ще получите оферта за най-ниска цена. Изборът оставяме на вас.

Как ще си получа сключената при вас застраховка?

В наш офис или с доставка с куриер до посочен от вас адрес.

Мога ли да се откажа от полицата след като съм платил вече?

Ако полицата ви е на вноски, можете просто да не платите следващата, но ако сте платили наведнъж, трябва да докажете загуба на застрахователен интерес, т.е. Да ви е откраднат автомобила, да е унищожено застрахованото имущество и едва тогава е възможно вашият застраховател да ви върне част от премията, но след приспадане на определени административни разходи и след като изчисли колко време сте ползвали полицата.

Как да се оплача от некоректен застраховател, агент или брокер?

На сайта на КФН http://www.fsc.bg на и-мейл delovodstvo@fsc.bg. Ако имате оплакване от наш служител, моля първо се свържете с нас на и-мейл office@evitambroker.eu, а ние ще разгледаме вашето оплакване в най-кратък срок.

Какви са услугите, които предлага вашата компания?

Екип изграден изцяло от професионалисти, нашите колеги ще направят обследване на вашите потребности от застрахователна защита и ще ви предложат решения, които да удовлетворят максимално нужди. Ще следим за вноски и падежи, ще ви информираме за новости, за необходими превантивни мерки, свързани с вашият интерес. Изготвяме индивидуални програми за целите на вашето спокойно ежедневие.

С кои застрахователи работите?

В секция партньори можете да видите всички компании, с които „ЕВИТА М БРОКЕР“ ООД има сключен договор за застрахователно посредничество. Това са повечето водещи компании на българският пазар по общо застраховане и животозастраховане.

Мога ли да ви се доверя?

Доверието се гради. „ЕВИТА М БРОКЕР“ ООД има лиценз за застрахователно посредничество, издаден от КФН с № 198-ЗБ/ 30.11.2009 г., надлежно регистриран застраховател брокер по българското законодателство. Притежаваме удостоверение за администратор на лични данни от Комисия за защита на личните данни номер 287992/ 23.04.2013 г . Резултатите ни за предходните години можете да откриете на интернет адрес: статистика

Информация за потребител на застрахователни услуги по чл.325 от Кодекса за застраховане

Застрахователен брокер Евита м брокер” ООД, със седалище и адрес на управление гр.София,ж.к Дружба, бл.160, вх.Г, ап.115, ЕИК:200495717 е застрахователен брокер, вписан с решение No:198-ЗБ/30.11.2009г. в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл.30, ал.1, т.12 от ЗКФН. Справка можете да направите в Комисията за финансов надзор, с адрес: София, П.К. 1000, ул. “Будапеща” №16, централен телефон: 02 94 04 999, факс: 02 829 43 24, e-mail адрес bg_fsc@fsc.bg или на интернет сайт - www.fsc.bg.

Застрахователен брокер „Евита М Брокер ” ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на 100 (десет на сто) от гласовете в Общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател или предприятие-майка на застраховател не притежават повече от 10 на 100 (десет на сто), от гласовете в общото събрание или от дяловете от капитала на „Евита М Брокер ” ООД. „Евита М Брокер ” ООД дава съветите си за сключване на застрахователен договор въз основа на справедлив анализ, на достатъчно голям брой застраховки, въз основа на които прави професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за нуждите на потребителя на застрахователната услуга.

„Евита М Брокер ” ООД определя изискванията и потребностите на клиента и съветите си относно потребителя на застрахователни услуги за конкретна застраховка само въз основа на писмено предоставената от клиента информация за определяне на застрахователния му интерес.

Възнаграждението, което „Евита М Брокер ” ООД получава за оказване на посредническите си услуги е комисиона, включена в застрахователната премия, по сключените с негово посредничество застрахователни договори и се заплаща от застрахователната компания.

 В случай, че имате оплакване от предоставяната от „Евита М Брокер ” ООД услуга, моля подавайте вашите жалби до управителя г-н Милен Петков, на адрес гр. София, ж.к. Дружба, бл.160, вх.Г или на email:адрес office@evitambroker.eu. „Евита М Брокер ” ООД ще отговори на жалбата си в срок от 10 (десет) работни дни, от датата получаването й, на посочен от Вас адрес. Налице е и възможността за подаване на жалба пред Комисията за финансов надзор, както и пред други държавни органи, включително е допустимо и извънсъдебно разглеждане на спорове във формите, които са на разположение на ползвателя на застрахователни услуги в Република България.

Моля, изчакайте