Речник на термини за застраховане

Термини за застраховане с буква Б (2 бр.)

Бонус-малус

Система, която внася корекция в премията, платима от клиента, поради добра или лоша история в предходните години при подновяване. „Бонус“ е отстъпката за липса на щети или добра застрахователна история, а „малус“ е завишението при наличие или завишен закстрахователен риск.

Бруто премия

Сборът от рисковата премия, добавката за сигурност, административните разноски и добавката за печалба. Бруто премията може да съдържа още застрахователни такси, добавка за разсрочени вноски, разноските по събирането на разсрочените вноски и загубената лихва от тях и други, в зависимост от конкретните обстоятелства при дадена застраховка.

Моля, изчакайте