Речник на термини за застраховане

Термини за застраховане с буква В (3 бр.)

Вандализъм

Злонамерени действия на трети лица, причиняващи материални щети на застрахования.

Висящи щети

Всички настъпили или обявени щети, но пълно или частично неуредени и/или необявени до края на отчетната година /31-ви декември всяка година/. Към тях се добавят т.нар. настъпили, но необявени щети.

Временна неработоспособност

Неспособност за извършване на трудова дейност, вследствие преходно нарушаване на функцииите на организма, които са с временно явление.

Моля, изчакайте