Речник на термини за застраховане

Термини за застраховане с буква Г (2 бр.)

Гаранционен фонд

Юридическо лице със седалище София и предмет на дейност извършване на плащания на обезщетения по задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците в обществения транспорт. Всички застрахователи, предлагащи посочените застраховки, правят вноски във фонда в размер, определен съгласно Кодекса за застраховането.

Гражданска отговорност

Отговорност на застрахования за причинени от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди.

Моля, изчакайте