Речник на термини за застраховане

Термини за застраховане с буква Ж (1 брой)

Животозастраховане

Клон от застраховането, който покрива рискове от събития, свързани най-вече с живота и здравето на хората. Специфичното е възможността за дългосрочност на застрахователния договор, както и  възможността за спестяване на внесените суми. При настъпване на събитие се изплаща договорена застрахователна сума.

Моля, изчакайте