Речник на термини за застраховане

Термини за застраховане с буква К (7 бр.)

Карго

Термин в транспортното застраховане за застраховане на превоз на стоки и товари или наричана още „товари по време на превоз“.

Каско

Имуществена застраховка върху автомобили, кораби, самолети, влакове и други. Обект на този вид застраховка е корпусът на самото превозно средство без пътниците и товара.

Катастрофично събитие

Настъпването на случайно, непредвидимо събитие, на което едновременно са изложени голям брой застраховани лица и вследствие на чието проявление са причинени значителни материални загуби.

Квота на щетите

Съотношението в процент между размера на платените премии и изплатените от застрахователя обезщетения.

Комисия за финансов надзор

Специализиран държавен орган за регулиране и надзор на инвестиционния, застрахователния и осигурителния пазар в Република България.

Конструктивна тотална загуба

Конструктивна тотална загуба се обявява, когато която застрахованият обект е изоставен от застрахования поради неизбежна “Реална тотална загуба” или разходите по предотвратяването на загубата превишанат застрахователната сума на изоставения обект.

Котация

Процеса по калкулиране на тарифната ставка и условията по дадено запитване за сключване на застрахователен договор.

Моля, изчакайте