Речник на термини за застраховане

Термини за застраховане с буква Л (3 бр.)

Лимит на отговорност

Максималната отговорност на застрахователя по сключен договор.

Лойд

Застрахователен синдикат, базиран в Лондон, Обединеното кралство. Обединение на подписвачи, свързани с Лойдовия синдикат.

Лойдов брокер

Посредник, с чието посредничество се пласират застрахователни или презастрахователни договори на Лондонския пазар. Наричан още Лойдов подписвач.

Моля, изчакайте