Речник на термини за застраховане

Термини за застраховане с буква О (5 бр.)

Обща гражданска отговорност

Отговорността на физическо или юридическо лице за вреди към чужди имущества или трети лица, във връзка с неговите действия в обществената, социалната или професионална дейност.

Общи условия

Всички условия по застрахователен договор, права и зъдължения на страните, приложимо право по типови застрахователни полици, неразделна част от застрахователния договор.

Общо застраховане

Клон от застраховането, при който специфичното е, че при настъпване на застрахователно събитие се изплаща обезщетение спрямо застрахователната сума и стойността на застрахованият обект и степента на застрахованост. Всички имуществени интереси, отговорности, каско и др.

Отговорност на работодателя

Отговорността на работодателя за увреждане на работниците при изпълнение на трудовите им задължения.

Откупна стойност

Термин от животозастраховането, представлява договорената сума по застраховка, която застрахователят ще изплати на застрахования или на третото ползващо се лице при предсрочно прекратяване на договора.

Моля, изчакайте