Речник на термини за застраховане

Термини за застраховане с буква Ф (2 бр.)

Форс-мажорни обстоятелства

Обстоятелства, настъпили в резултат на непредвидима случайна и непреодолима сила.

Фрахтоване

Фрахтоването е сделка, съгласно която корабособственикът се задължава да превози товара по море или да предостави частично или изцяло кораб на разпореждане на наемателя срещу определено навло.

Моля, изчакайте